Støjgrænser  for begge pladser:

Forbrændingsmotorer:

Vejledende max dB(A) støjgrænser for:

Forbrændingsmotor under 20 ccm: 88 dB(A) på 3 meter

Forbrændingsmotor fra og med 20 ccm: 91 dB(A) på 3 meter

Forbrændingsmotor Helikopter: 77 dB(A) på 10 meter

El-modeller:Generelt skal el-modeller ikke støjmåles, el-modeller defineres som ikke-støjende.

Nedenstående negativliste definerer fly og flytyper hvor støjbilledet vurderes subjektivt, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer eller instruktører skønner at støjbilledet er acceptabelt, er flyet godkendt.

Resultatet skrives i den eksisterende støjlog, hvor det noteres at målingen er foretaget subjektivt, og det defineres om modellen er frigivet til flyvning i “elflyvetiden”, eller kun i de normale flyvetider.

Det bemærkes at negativlisten af gode grunde ikke kan være komplet, og er derfor vejledende og dynamisk.

Negativliste for el-modeller:

Modeller med skubbende propeller tæt på vingebagkanten, Fly af en konstruktion og type som f.eks

  • Multiplex Funjet.
  • EDF (Eletcric Ducted Fan) modeller
  • Hotlinere

Jet:

Der må indtil andet besluttes af bestyrelsen ikke flyves med gasturbinedrevne (jet) modeller fra pladserne.

Generelt:

Der er hver enkelt pilots pligt at sørge for at modellen holder sig inden for støjgrænserne.

Bestyrelsen og klubbens instruktører må støjmåle, med klubbens udstyr.

Støj fra alle typer modeller skal i alle tilfælde begrænses i størst muligt omfang.

Ved opvisninger og andre arrangementer kan bestyrelsen dispensere fra støjgrænsen.

Instruktører eller bestyrelse kan til enhver tid kræve at et fly groundes, hvis det vurderes at det støjer uacceptabelt meget, hvorefter fly med forbrændingsmotor måles med lydmåleren, og el-modeller vurderes subjektivt.

Hvis det vurderes at flyets støjniveau kan reduceres relativt simpelt (Rigtig propel, korrekt udstødning etc.) skal disse ønsker efterkommes.

Fly skal være støjgodkendt før de benyttes. 

17.11.2011/20.2.2016