I forbindelse med dit medlemskab i Radioflyveklubben Frederikssund (herefter benævnt RFK) behandler vi en række oplysninger om dig. Jævnfør databeskyttelsesforordningen har vi udfærdiget denne privatlivspolitik.

RFK behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af klubben.

RFK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

RFK kan kontaktes på mail: info@radioflyveklubben.dk.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i RFK, hvilket omfatter:

  • Orientering om RFKs aktiviteter i klubben i eksempelvis mails, nyhedsbreve mm.
  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
  • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
  • Afholdelse af arrangementer og andre aktiviteter
  • Brug af billeder taget i og omkring arrangementer og andre aktiviteter
  • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
  • Hvis du som frivillig indtræder i RFKs bestyrelse, i et udvalg eller anden opgaveløsning vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og evt. billede kunne blive delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikationen til medlemmer og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.